Ubezpieczenie kredytu – po co?

1Ubezpieczenie kredytu coraz częściej traktowane jest przez banki jako forma zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Zdarza się nawet, że w pewnych sytuacjach jest to jedyne zabezpieczenie, a tym samym również możliwość (z punktu widzenia kredytobiorcy) uzyskania pieniędzy.

Wykupienie takiej usługi w niektórych przypadkach może zastąpić wskazanie żyranta. Warto mieć na uwadze, że nie każdy bank jest skłonny proponować swoim klientom tego rodzaju rozwiązanie. Poza tym należy mieć świadomość, że wykupienie polisy wyraźnie podwyższa koszty kredytu. Ubezpieczenia w przypadku kredytów hipotecznych są jednak często warunkiem sine qua non. Bank obliguje klienta do podpisania umowy z ubezpieczycielem, poświadczającej zakup polisy na życie, zabezpieczając się w ten sposób na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Najczęściej spotykane ubezpieczenia kredytu to: ubezpieczenie na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa, utraty pracy, niezdolności do pracy czy ubezpieczenie nieruchomości (przy kredytach hipotecznych).

Kto może dostać kredyt?

2Najprostsza odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: kredyt może dostać każdy, kto jest w stanie wykazać, że posiada zdolność kredytową – od tej reguły w zasadzie nie ma odstępstw.

Czasami zdarza się, że w bankach i firmach parabankowych można zaciągnąć niewielkie zobowiązania (najczęściej jest to suma rzędu kilkuset lub kilku tysięcy złotych) okazując wyłącznie dowód osobisty, jednak w przypadku większych kwot coś takiego nie jest niemożliwe. Bankowi zależy bowiem na podpisaniu umowy z klientem, który jest wypłacalny i będzie w stanie oddać nie tylko to, co pożyczył, ale również pokryć koszty kredytu. Konieczne jest więc wykazanie dochodów lub innych form zabezpieczenia, które dadzą bankowi gwarancję, że odzyska swoje pieniądze, gdyby osoba pożyczająca gotówkę miała problemy ze spłatą zobowiązań.

Banki raczej nie udzielają kredytów osobom posiadającym inne zobowiązania oraz tym, które figurują w Krajowym Rejestrze Długów lub innych bazach, a więc posiadają „niechlubną” historię kredytową.

Jakie dokumenty są potrzebne przy ubieganiu się o kredyt?

3Ilość i rodzaj dokumentów dostarczanych bankowi zależy przede wszystkim od wysokości kredytu, a także jego przeznaczenia. Oznacza to, że im więcej chcemy pożyczyć, tym pewniejszego zabezpieczenia może zażądać strona udzielająca kredytu, a to z kolei wiąże się z koniecznością dostarczania dodatkowych dokumentów.

Jeśli chodzi o drugą z wymienionych kwestii, znaczenie ma w tym przypadku również cel, ze względu na który wnioskujemy o kredyt. Jeśli na przykład kupujemy mieszkanie, musimy dopełnić wszystkich formalności związanych z wyceną nieruchomości, a efekty przedstawić bankowi. Podstawę stanowi jednak dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość. Konieczne jest również okazanie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów.

Niektóre banki wymagają także dostarczenia zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Jeśli już złożymy wszystkie dokumenty (również wniosek), bank zacznie analizować naszą zdolność kredytową i to przede wszystkim od niej będzie zależała decyzja.

Wysokość rat kredytu

4Jednym z punktów umowy zawieranej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą jest wysokość rat kredytu. Na jedną ratę składają się nie tylko pieniądze pożyczone od banku, ale również prowizja itd. – w związku z tym kwota, jaką co miesiąc zwracamy bankowi wcale nie musi być stała i najczęściej zresztą nie jest.

Istnieją trzy główne czynniki, które wpływają na wysokość raty. Pierwszy z nich to zmiana wysokości stopy procentowej, która zależy od decyzji ekonomistów (w Polsce od Rady Polityki Pieniężnej). Specjaliści oceniają stan gospodarki, w naszym kraju biorąc pod uwagę głównie poziom inflacji i na tej podstawie obniżają albo podnoszą oprocentowanie. Jeśli zaciągamy zobowiązanie w obcej walucie, na wysokość rat ma wpływ również zmiana kursu – im mocniej ona stoi, tym większe staje się zobowiązanie wobec banku.

Kolejny czynnik to spread, który także ma znaczenie dla kredytów w obcej walucie i jest różnicą między ceną kupna i sprzedaży oferowaną przez bank (często znacznie wyższą niż ta w kantorze).

Formy zabezpieczenia przy ubieganiu się o kredyt

5Jeśli ubiegamy się o kredyt, powinniśmy wiedzieć, że bank może, a właściwie na pewno zażąda od nas wykazania form zabezpieczenia, chcąc tym samym upewnić się, że będziemy w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Rodzajów zabezpieczenia akceptowanych przez bank jest całkiem sporo – najczęściej występujące to: hipoteka, zastaw, blokada rachunków bankowych, poręczenie bądź weksel. Zabezpieczenie kredytu musi być na tyle duże, by dzięki niemu możliwe było zwrócenie pożyczonej sumy wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi kosztami, gdyby dłużnik nie regulował swoich zobowiązań w terminie. Jeśli klient nie jest w stanie wykazać dostatecznych form zabezpieczenia, bank najprawdopodobniej rozpatrzy wniosek potencjalnego kredytobiorcy negatywnie.

Podstawową formą zapewnienia spłaty zobowiązań jest jednak zdolność kredytowa. Warto wiedzieć, że bank ma prawo zastrzec sobie możliwość wystąpienia o wzmocnienie zabezpieczenia kredytu już w trakcie spłacania długu.

Wnioskowanie o kredyt

Jeśli chcemy otrzymać kredyt, musimy najpierw złożyć wniosek – to pierwszy i najważniejszy krok. Ilość danych, jakiej zażąda od nas bank, zależy od kilku czynników, m.in. od wysokości pożyczanej sumy, jednak znaczenie ma również szereg innych kwestii.

Po pierwsze im większy kredyt, tym więcej informacji będziemy zmuszeni podać, ponieważ strona udzielająca pożyczki potrzebuje zabezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że złożenie wniosku nie jest obligatoryjne dla stron – na tym etapie ani bank, ani klient nie zgadzają się na udzielenie czy przyjęcie kredytu. Wniosek rozpatrywany jest w ustalonym przez dany bank czasie – czasami procedura trwa kilka dni, innym razem zaś kilkanaście minut.

Jeśli ubiegamy się o kredyt, chcąc kupić dom lub samochód, cały proces może trwać nawet kilka tygodni, ponieważ w grę wchodzi konieczność dokonania wyceny i dostarczenia dodatkowych dokumentów, których zgromadzenie może potrwać. Warto mieć na uwadze wszystkie powyższe czynniki, jeśli zamierzamy wnioskować o kredyt.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu to, mówiąc najprościej, jego cena. Banki zarabiają na pożyczaniu pieniędzy, dlatego też nigdy nie oddajemy tyle, ile otrzymaliśmy – zawsze więcej. Wspomnianą „nadwyżką” jest właśnie oprocentowanie, na które składa się stopa referencyjna oraz marża banku.

Przyjęło się, że wysokość oprocentowania zależy przede wszystkim od wysokości kredytu, a także wkładu własnego – im te dwie wartości są wyższe, tym niższe jest oprocentowania. Opisywana tutaj wartość nie jest jednak stała, ponieważ podczas trwania okresu kredytowego zmieniać mogą się nie tylko stopy referencyjne, ale również marże. O zmianie wysokości oprocentowania ma prawo zadecydować także zarząd banku, który dopasowuje tę wartość do warunków rynkowych.

Chcąc otrzymać kredyt, powinniśmy więc zainteresować się tym, jaka jest polityka banku w omawianej kwestii. Dokładne przeanalizowanie poszczególnych ofert pomoże nam podjąć najkorzystniejszą decyzję. Warto oczywiście również zgromadzić jak największy wkład własny.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa to wskaźnik, który mówi, czy kredytobiorca jest w stanie spłacać zobowiązanie, jakie chce zaciągnąć w banku. Możemy, a nawet powinniśmy obliczyć ją sami, jeśli zależy nam na określeniu, czy mamy jakąkolwiek szansę na otrzymanie kredytu.

Nie dostanie go bowiem ten, kto nie wykaże, że zdoła oddać to, co pożyczył – zasady są proste i niezmienne. W obliczeniu zdolności kredytowej pomaga kalkulator – praktyczne narzędzie, które poszczególne banki (i nie tylko) udostępniają na swoich stronach internetowych. O pomoc w tej kwestii możemy prosić także doradcę finansowego. Dla określenia umiejętności spłaty zobowiązania znaczenie mają takie kwestie, jak: dochód brutto, opłata za mieszkanie, koszty utrzymania, składki ubezpieczeniowe, raty innych kredytów, pozostałe koszty, oprocentowanie, a także okres spłaty.

Jeśli nasza zdolność kredytowa okaże się niewystarczająca, możemy podejmować próby zwiększenia jej, m.in. przez likwidację niektórych zobowiązań lub wydłużenie czasu spłaty.

Kredyt online – co to jest?

Dziś coraz więcej spraw załatwiamy bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu – obecnie niemal każdy z nas posiada komputer, często zdarza się nawet, że w jednej rodzinie wszyscy dysponują własnym urządzeniem tego rodzaju.

Możemy więc bez najmniejszych problemów pracować, robić zakupy, a nawet… wziąć kredyt siedząc na własnej kanapie! Jeśli chodzi o ostatnią spośród wymienionych aktywności, najczęściej wystarczy wybrać bank i konkretną ofertę, złożyć wniosek albo wypełnić formularz przez Internet i czekać na telefon, by następnie określić sposób dostarczenia dokumentacji. Później, gdy zapadnie decyzja, czekamy na przelew. Warto jednak mieć świadomość, że w przypadku kredytu online, zdolność kredytowa nie traci na znaczeniu – tutaj również musimy się nią wykazać.

Jeśli tego nie zrobimy, decyzja banku będzie po prostu odmowna. Kredyt bez wychodzenia z domu to duża wygoda, jednak wciąż pozostaje on poważnym finansowym zobowiązaniem, którego nie należy lekceważyć.

Jak dostać kredyt?

O otrzymaniu (lub nie) kredytu decyduje przede wszystkim zdolność kredytowa. Jeśli jej nie posiadamy, nie możemy liczyć na podpisanie umowy z bankiem. Czasami niestety okazuje się, że nie jest ona wystarczająca, jednak istnieją sposoby, by ją zwiększyć. Jakie?

Warto zacząć od zmniejszenia ilości zobowiązań, czyli na przykład zrezygnowania z kart kredytowych, z których nie korzystamy. Należy także dbać o swoją historię kredytową. Jeśli bowiem bank dowie się, że zalegaliśmy z ratami kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań, nasza wiarygodność, a tym samym, możliwość otrzymania kolejnego kredytu, wyraźnie się obniży. Warto przyjrzeć się również swojemu kontu osobistemu.

Jeżeli ustaliliśmy limit dozwolonego zadłużenia, wówczas nawet gdy z niego nie korzystaliśmy, nasza zdolność kredytowa się zmniejszy. O uzyskaniu kredytu może zadecydować także czas jego spłaty – im dłuższy, tym większa szansa. Prawdopodobieństwo zawarcia umowy z bankiem zwiększa także dołączenie do kredytu kogoś z rodziny.